Kukainu apputeksnesana

Lietas vietās un ražošanas zālēs cilvēki bieži nonāk pie mašīnām, kuru darbs rada mazu, sadrumstalotu daļiņu izdalīšanos, kas telpās rada putekļus. Ilgstoša loma apputeksnēšanā, iespējams, ļoti kaitēs darbinieku veselībai. Dažiem apputeksnēšanas veidiem ir toksiska reakcija uz cilvēka sistēmu. Šajā spēlē apputeksnēšanas nelabvēlīgā ietekme uz cilvēkiem pasliktina viņu darbības efektivitāti. Dažreiz putekļi tiek veidoti arī no viegli uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām gāzēm, putekļiem un tvaikiem, kas var izraisīt eksploziju, kas, iespējams, var izraisīt cilvēku dzīvību vai veselību.

Lai no tā izvairītos, ir nepieciešams veikt atputekļošanas iekārtas. Putekļu nosūcēji, t.i., rūpniecisko putekļu noņemšana, ir mehānisms, kurā putekļi, izplūdes gāzes un atsevišķi rūpnieciskie tvaiki tiek suspendēti no gaisa. Atbrīvošanās no iekārtām ir jānovirza, ievērojot veselības un drošības noteikumus un darbinieku veselības pārbaudes. Vietējie putekļu nosūcēji ir putekļu noņemšanas iekārtu beigas. Tos vajadzētu pārvadāt pēc iespējas tuvāk putekļu avotam, lai piemaisījumi tiktu noņemti jau to rašanās vidē. Šādā formā tie netiks izplatīti visās telpās. Papildus putekļu novēršanai no gaisa rūpnieciskā putekļu noņemšana nodrošina arī pastāvīgu recirkulāciju. Putekļu noņemšanas iekārtās ietilpst arī risinājumi, kas ierobežo kaitīgo daļiņu un soda izmešus atmosfērā.

https://driv-ultra.eu/lv/

Izvēloties un būvējot rūpniecisko atputekļošanas sistēmu, jāņem vērā vairāki īpaši svarīgi principi. Pirmkārt, atsevišķi putekļu savākšanas sistēmas moduļi nevar radīt statisku elektrību - tāpēc bija visvieglākā metode, lai izraisītu uzliesmojošu gāzu eksploziju. Ventilācijas kanāliem, kas nonāk iekārtā, jābūt izgatavotiem no līdzekļiem, kas ir īpaši izturīgi pret koroziju un nodilumu. Arī savienojumu hermētiskums ir ļoti nozīmīgs. Pateicoties tam, metode darbojas efektīvāk, tiek izveidota ar augstu efektivitāti un bez traucējumiem var darboties daudz ilgāk. Erozijas rezultātā rodas noplūdes, kas sistēmas darbībā var izraisīt milzīgas tēmas, tāpēc tās vēlas pastāvēt, kad tās viegli novērš.