Transporta uznemuma gramatvediba

Hrd cilindrs pastāv, ir specializēts cilindrs, kas ir aprīkots ar ātri atveramu vārstu. Attiecīgajiem baloniem ir ugunsdzēšanas līdzeklis, ko tie veido pastāvīgā spiedienā. Attiecīgā balona uzbūve ļauj ārkārtīgi ātri ievadīt ugunsdzēšanas līdzekli aizsargājamās ierīces telpā.

HRD baloni galvenokārt ir noderīgi cilvēkiem, kuri aizsargā bīstamās vietās esošo ierīču ugunsdrošību, kā pierādījumu attiecībā uz viegli uzliesmojošiem materiāliem. Tajos ietilpst filtri, maisītāji, silosi, cikloni, granulatori un žāvētāji.Turklāt balonus var izmantot kā aizsardzību pret aparātu, cauruļvadu, cauruļu, cisternu eksploziju, tā ir vide, kurā ir putekļu klase ST1-ST3, kā arī spirti un hibrīdi maisījumi. Tātad ir gandrīz visas nozares nozares.Jāpieņem, ka šie trauki ir jāiekļauj sertifikātos, un tieši tas attiecas uz sprādziena slāpēšanas sistēmu un ugunsdzēšanas barjeru. Sprādziena panākumi ir saistīti ar FSA pilnvarotās iestādes sertifikātu Nr .: FSA 09 ATEX 1595X. Kaut arī ugunsdzēšanas barjera ir saistīta ar FSA pilnvarotās iestādes sertifikātu Nr .: FSA 09 ATEX 1596X.

Pieļaujamais balona tilpums ir pieci litri. Baloniem jāatrodas noslēgtā tērauda membrānā. Apkopes laikā šie baloni nedrīkst radīt nekādas briesmas. Baloni jāaktivizē ar minimālo spriegumu 100 / 300V, lai izvairītos no aktivizēšanas ar nejaušu spriegumu. Patiešām ir hrd cilindri, kuru izmērs nav lielāks, un papildus pašreizējam strāvai tos rada proporcionāli lielāks spriegums.Tipiski vingrinājumu cilindri ir pulveris. Šī pulvera maisījums pēc izsmidzināšanas samazina eksplozijas spiedienu. Viņš to dara, neitralizējot sprādzienbīstamo putekļu atmosfēru.Ja parasto pulvera balonu izmantošana var radīt vairāk kaitējuma nekā ieguvumus, piemēram, farmācijas biznesā, pārtikas rūpniecības objektos, protams, tiek izmantoti hrd baloni.Ir arī hrd baloni, kas piepildīti ar tvaiku. Viņiem ir ūdens virs viršanas temperatūras. Ūdens tvaiki uzskata uzdevumu sprādziena samazināšanai.Rezumējot, baloni ir sprādziena slāpēšanas sistēma. Pilnajā ķermenī hrd funkcija blakus dekompresijas sistēmai sprādziena samazināšanai un sprādziena izolācijas sistēmai.